ხშირად დასმული კითხვები

რას საქმიანობს Elhome.ge ? arrow faq
Elhome ge არის ქართლ ბაზარზე ლიდერი კომპანია ელექტრო მომსახრების კუთხით. 5 წელზე მეტია Ehom ge ბარზე ქმნის საუკეთესო გამცდილებას მომხრებლისთვის. დღესდღებით კომპანის მომხრებლების 80 პროცენტს წარმოადგენს ლოალური მოხმრებლების ჯგუფი ვინც ერთხელ ისრგებლა და მას შემდეგ Elჰომე ge მათი მეგბარი კომპანია გახდა.
რატომ უნდა აირჩიო Elhome ? arrow faq
Elhome არის პირველი კომპანია ქართულ ბაზარზე რომელმაც დანერგა ელექტრიკი გამძახებით სერვისი რაც თავის მხრივ ნიშნავს მრავალწილან გამოცდლებას რაც მნშვნელოვანია Eleqtriki ის შერჩვის პროცეში. Elhome ი მომხრებლს აძლევს საშუალებას მიიღოს სერვისი კვალიცრებლი და სერთფიცრებული ელექტროობისგან აღსანშნავია ის ფაქტრი რომ ელჰომ ის გუნდს აქვს გამცდილება მაღალ ძაბსთან მშოაბს რაც ასევე ფროფსიონალზმე მეტყელებს.
ელექტრიკის ფასი გამოძახებით თბილისშიarrow faq
ელექტრიკის ფასი გამოძახების შემთხვევაში იდენტრუია სხვა გიზთ მიღებლი იგივე სერვისის დროს. ფასის დადგენა ხდება საქმის სრთულიდან გამოდინარე. ასევე გასთვალისწინებელია რომ ელექტრიკის გამოძახება ფასიანია და ფასი დამკიდებლია რომელ უბანში გსურთ სერვისის მიღება. უშაოდ პრობლემის მოგვარების ღირებულება კი საქმის შეფასების შემდეგ ხდება.
რას მოიცავს ელექტრიკის გამოძახება თბილისში ? arrow faq
ცხვრების მაღალი ტემიპდან გამომდინარე ადმიანებისთვის გამძახების სერვისი უცხო აღარაა ამიტომ Elhome -მა შექმნა ელექტრიკის გამოძახების სერვისი თბილიში. Eleqtriki ის გამოძხებისას თქვენ შეგძლია მიიღოთ როგრც პრობლემის დიაგნოსტიკის მომსახრება ასევე ელექტროობის შეკთების სერვისიც.
რატომ არის მნიშვნელოვანი ელექტრიკი იყოს სერთიფიცრებული ? arrow faq
ელექტროობა დამეთანხმებით სახლში თუ საწარმოში ერთერთი მნშვნელოვანი ნაწილია. ამიტომ ხშირად ელექტროობა როდესაც ძველდება იქმენბა სხვდსხვა პრობლემები რაც გამოწველია ელექტროობის გამართაბით ამიტომ მნშვნელოვანია ელექტრიკის გამოძახების დროს არჩევანი შევაჩეროთ პრროფესიონალ და სერთფიცრებულ ელექტრიკზე რადგან როგრც ცეცხლთან თამში არ შეიძლება ასევე ელექტრობასთან თამშიც ცუდი აზრია.